So The Red Rose*, Fred & Ferry Gallery and Radio Centraal, Antwerp.

So the Red Rose is a project by Derek Tyman and Andy Webster and was developed in collaboration with curator Frederik Vergaert, Fred & Ferry gallery, Ann Willekens, Radio Centraal, Antwerp, and with contributions by: Stephen Cole, Jan D’Hooghe, Redell Olsen, Paula Chambers, Floris Vanhoof, Peter Lemmens, Helen McCookerybook, a.P.A.t.T, Wannes Deneer & Aarich Jespers, Chapman & David Stent, Daan Gielis, aRzu Saglam, Sam Genovese, Willem Boel, KRAMP, Gijs Waterschoot with Rien Scheltema, Lydia Hannah Debeer, Alice Maude Roxby & Tansy Spinks, Agathe de Bailliencourt, Anne van de Star, Klaus Osterwald, and Hans HS Winkler.

Vanda Chan’s houseboat ‘Arcadia’

Story

In July 1985, independent-minded environmentalist Vanda Chan set off in Arcadia, her home-made houseboat, to sail the short distance from Pulawat towards Pulpap Atolls in Micronesia. A storm caused her to change course and the houseboat hit rocks close to an uninhabited island. Chan believed she would be found quickly, but her solitude would last – it would be over 8 months before she was rescued. Chan managed to salvage a few personal artefacts including an old atlas (by the radical geographer Élisée Reclus), a cassette player, a broken ship radio, and most importantly, a box of recordings of radio broadcasts which had accompanied her on previous expeditions.


Vanda Chan’s houseboat ‘Arcadia’

The radio was irreparable, but she managed to fix the onboard solar panel system to power the cassette player. To pass time, and what would become a regular daily routine, Chan would browse through the Reclus atlas whilst playing the tapes. In complete solitude, she became engrossed in listening to and making playlists of the recordings and this became a catalyst for undertaking imaginary travel, where her only option was to look towards her own imagination. Chan’s collection of tapes formed a kind of recorded archive, which was no longer simply a compilation of songs, but had become a material that virtually prompted her to move from place to place, to imagine and reimagine the future on a daily basis.


Tyman & Webster’s reconstruction of the Arcadia

Project

For their project ‘So The Red Rose’* at Fred & Ferry, Tyman and Webster have invited artists, musicians, composers and curators to respond to Chan’s story, and to produce their own recorded audio journeys and playlists, and in doing so reproduce a contemporary surrogate archive. Contributors to the archive include: Agathe de Bailliencourt, Alan Dunn, AMM All-Stars, Andreas Mitterer, Andy Abbott, Andy Webster, Brian Biggs, Brighid Lowe, David Mabb, Elizabeth Ajtay, Florian Tuercke, Frederick Vergaert, Frenzy Hohne, Gabi Blum, George Saxon & Ryan Sehmar, Gillian Wylde, Helen Adkins, Huma Mulji, Keiken, Líadáin Éire, Liam Jolly, Martin Liebmann, Matt Wand, Matthew Bourne, MK Lord, Nigel Prince, Paul Rooney, Peter Kees, Ralf Homann, Richard Hylton, Stepanie Muller and Klaus Erika Dietl, Thomas Judisch, Tine Neumann, Voyager Quartet, Stephen Cole, Jan D’Hooghe, Redell Olsen, Paula Chambers, Floris Vanhoof, Peter Lemmens, Helen McCookerybook, a.P.A.t.T, Wannes Deneer & Aarich Jespers, Chapman & David Stent, Daan Gielis, aRzu Saglam, Sam Genovese, Willem Boel, KRAMP, Gijs Waterschoot with Rien Scheltema, Lydia Hannah Debeer, Alice Maude Roxby & Tansy Spinks, Agathe de Bailliencourt, Anne van de Star, Klaus Osterwald, and Hans HS Winkler. Audio journeys produced in response to the project include specially produced group improvisations, spoken texts, poetry, music, together with philosophical and social reflections, as well as field recordings, experimental music and classical pieces.***


Reconstruction of Chan’s ‘Arcadia’ in attic space, Fred & Ferry, Antwerp.

A fragment of Vanda Chan’s storm damaged houseboat, built on site in the attic space of the gallery and reconstructed using exhausted wooden pallets (the ubiquitous transportation tool of global capital), as well as artefacts referencing the 19th century geographer Élisée Reclus, an early advocate of nature conservation and bioregionalism**, hosted the recorded archive, selections of which were played throughout the duration of the exhibition.

Tannoy speakers installed on attic roof beams for audio playback.

‘Excerpts from the Vanda Chan Archive’ radio broadcasts

To coincide with the exhibition at Fred & Ferry, Tyman and Webster collaborated with Radio Centraal in Antwerp. Each Tuesday, for two hours (from 11am - 1pm), for the seven week duration of ‘So The Red Rose’ they presented excerpts from the ‘Vanda Chan Archive’, recordings from over fifty contributions made by artists, musicians, curators. Listen below to ‘Excerpts from the Vanda Chan Archive’ as featured on Radio Centraal, Antwerp.

Listen to the shows here.

Detail of interior, showing typewriter, Élisée Reclus map and book, and 1980’s double cassette player.


So The Red Rose* bij Fred & Ferry Gallery en Radio Centraal, Antwerpen.

So the Red Rose is een project van Derek Tyman en Andy Webster en werd ontwikkeld in samenwerking met curator Frederik Vergaert, Fred & Ferry galerie, Ann Willekens, Radio Centraal, Antwerpen, en met bijdragen van: Stephen Cole, Jan D'Hooghe, Redell Olsen, Paula Chambers, Floris Vanhoof, Peter Lemmens, Helen McCookerybook, a.P.A.t.T, Wannes Deneer & Aarich Jespers, Neil Chapman & David Stent, Daan Gielis, aRzu Saglam, Sam Genovese, Willem Boel, KRAMP, Gijs Waterschoot met Rien Scheltema, Lydia Hannah Debeer, Alice Maude Roxby & Tansy Spinks, Agathe de Bailliencourt, Anne van de Star, Klaus Osterwald, en Hans HS Winkler.


Vanda Chan Archive’ (on-going) 64 cassettes.

Verhaal

In juli 1985, vertrekt de onafhankelijke milieuactiviste Vanda Chan in Arcadia, haa zelfgebouwde woonboot, om de korte afstand van Pulawat naar de Pulpa Atollen in Micronesië. Door een storm veranderde ze van koers en de woonboot raakt tegen rotsen vlak bij een onbewoond eiland. Chan dacht dat ze snel gevonden zou worden maar haar eenzaamheid zou duren - het zou meer dan 8 maanden duren voordat ze werd gered Chan slaagde erin een paar persoonlijke voorwerpen te redden, waaronder een oude atlas (van de radicale geograaf Élisée Reclus), een cassettespeler, een kapotte scheepsradio en het belangrijkste, een doos met opnames van radio-uitzendingen die haar op vorige expedities hadden vergezeld. De radio was onherstelbaar, maar ze slaagde erin het zonnepanelensysteem aan boord te repareren om de cassettespeler van stroom te voorzien. Op en wat een dagelijkse routine zou worden, bladerde Chan door de Reclus atlas terwijl ze de cassettes afspeelde. In volledige eenzaamheid, werd ze verdiept in het luisteren naar en het maken van playlists van de opnames en dit werd een katalysator voor het ondernemen van denkbeeldige reizen, waar haar enige optie was om naar haar eigen verbeelding te kijken. Chan's verzameling tapes vormde een soort opgenomen archief, dat niet langer gewoon een compilatie van liedjes, maar een materiaal was geworden dat haar virtueel aanzett van plaats naar plaats te gaan en zich de toekomst dagelijks voor te stellen en opnieuw voor te stellen.

Reconstruction of Chan’s ‘Arcadia’ in attic space, Fred & Ferry, Antwerp, side view from above.

Project

Voor hun project 'So The Red Rose'* bij Fred & Ferry, hebben Tyman en Webster kunstenaars, muzikanten, componisten en curatoren uitgenodigd om te reageren op Chan's verhaal te reageren en hun eigen opgenomen audioreizen en playlists te produceren en zo een hedendaags surrogaatarchief te reproduceren. Tot de medewerkers aan het archief behoren: Agathe de Bailliencourt, Alan Dunn, AMM All-Stars, Andreas Mitterer, Andy Abbott, Andy Webster, Brian Biggs, Brighid Lowe, David Mabb, Elizabeth Ajtay, Florian Tuercke, Frederick Vergaert, Frenzy Hohne, Gabi Blum, George Saxon & Ryan Sehmar, Gillian Wylde, Helen Adkins, Huma Mulji, Keiken, Líadáin Éire, Liam Jolly, Martin Liebmann, Matt Wand, Matthew Bourne, MK Lord, Nigel Prince, Paul Rooney, Peter Kees, Ralf Homann, Richard Hylton, Stepanie Muller en Klaus Erika Dietl, Thomas Judisch, Tine Neumann, Voyager Quartet, Stephen Cole, Jan D'Hooghe, Redell Olsen, Paula Chambers, Floris Vanhoof, Peter Lemmens, Helen McCookerybook, a.P.A.t.T, Wannes Deneer & Aarich Jespers, Neil Chapman & David Stent, Daan Gielis, aRzu Saglam, Sam Genovese, Willem Boel, KRAMP, Gijs Waterschoot met Rien Scheltema, Lydia Hannah Debeer, Alice Maude Roxb & Tansy Spinks, Agathe de Bailliencourt, Anne van de Star, Klaus Osterwald, en Hans HS Winkler. Audio reizen geproduceerd in reactie op het project omvatten speciaal geproduceerde groepsimprovisaties,
gesproken teksten, poëzie, muziek, samen met filosofische en sociale reflecties, maar ook veldopnames, experimentele muziek en klassieke stukken.***

Een fragment van VandaChan's door storm beschadigde woonboot, ter plekke gebouwd op de zolder van de galerie en gereconstrueerd met behulp van uitgeputte houten pallets (het alomtegenwoordige transportmiddel van het mondiale kapitaal), evenals artefacten die verwijzen naar de 19e-eeuwse geografe Élisée Reclus, een vroege voorvechtster van natuurbehoud en bioregionalisme**, het opgenomen archief, waarvan selecties werden afgespeeld tijdens de hele duur van de tentoonstelling.

Fragmenten uit het Vanda Chan Archief

Naar aanleiding van de tentoonstelling bij Fred & Ferry, werkten Tyman en Webster samen met Radio Centraal in Antwerpen. Elke dinsdag, gedurende twee uur (van 11u tot 13u), presenteerden zij gedurende de zeven weken dat 'So The Red Rose' loopt, fragmenten uit het 'Vanda Chan Archive', opnames van meer dan vijftig bijdragen van kunstenaars, muzikanten, curatoren. Luister hieronder naar 'Excerpts from the Vanda Chan Archive' zoals te horen op Radio Centraal, Antwerpen. Acht programma's van twee uur, één elke week van de tentoonstelling in galerie Fred & Ferry. Beluister de programma's hier.


Program flyer for ‘Excerpts from the Vanda Chan Archive’ as featured on Radio Centraal, Antwerp.

Notes:

*‘So the Red Rose’ was first realised early this year, as part of ‘Where Is The Way To Arcadia? a biennial Art Festival in Ebersberg, Germany.

**Bioregionalism is a vision of a future that works for people and for the Earth. Simply put, it is a philosophy that suggests that political, cultural, and economic systems are more sustainable and just if they are organized around naturally defined areas called bioregions,

***Recordings submitted digitally are transferred to outmoded analogue cassette for archiving, but they are also available on a project website sotheredrose.org. 

Notities:

*'So the Red Rose' was voor het eerst gerealiseerd begin dit jaar, als onderdeel van 'Where Is The Way To Arcadia? tweejaarlijks kunstfestival in Ebersberg, Duitsland.

**Bioregionalisme is een visie op een toekomst die werkt voor mensen en voor de Aarde. Simpel gezegd, is het een filosofie die suggereert dat politieke, culturele en economische systemen duurzamer en rechtvaardiger zijn als ze georganiseerd zijn rond natuurlijk gedefinieerde gebieden, bioregio's genaamd,

***Ingezonden opnames digitaal worden overgezet op verouderde analoge cassette voor archivering, maar ze zijn ook beschikbaar op een project website sotheredrose.org.