Kramp

Anonymous Visitor is a mixtape glued together with left-overs of rough recorded KRAMP cassettes that were most of the time left behind on trains or donated in letterboxes as an anonymous invitation. The cassettes are a collection of weird field recordings and distorted sound experiments brought together on 2 tape decks. One is doing his job and the other one is broken after it drank too much water from the sea during a recording in Athens. From then on, the sound of the sea is caught into the machine, the speed is totally uncontrollable and the play button doesn't hold itself.Anonymous Visitor is een mixtape die aan elkaar is geplakt met restjes ruw opgenomen KRAMP-cassettes die meestal in treinen zijn achtergelaten of als anonieme uitnodiging in brievenbussen zijn gedeponeerd. De cassettes zijn een verzameling van vreemde veldopnames en vervormde geluidsexperimenten samengebracht op 2 tapedecks. De ene doet zijn werk en de andere is kapot nadat hij teveel water uit de zee heeft gedronken tijdens een opname in Athene. Vanaf dat moment wordt het geluid van de zee in de machine gevangen, de snelheid is totaal oncontroleerbaar en de afspeelknop houdt zichzelf niet in bedwang.

Anonymous Visitor (17.15)Bio

KRAMP is the solo project of Stijn Wybouw, a young artist involved in many visual and musical projects that often overlap and which share an unflinchingly honest approach as well as penchant for crimson hues. As KRAMP, Wybouw assumes a red-faced identity to unleash raw machinations that take on ceremonial underpinnings through coarse compositions, murky drones, and warped vocalizations, all churned through the marshy fuzz of various tape recorders. (kraak records)

KRAMP is het soloproject van Stijn Wybouw, een jonge kunstenaar die betrokken is bij tal van visuele en muzikale projecten die elkaar vaak overlappen en die een onverbiddelijk eerlijke benadering en voorliefde voor karmozijnrode tinten delen. Als KRAMP neemt Wybouw een identiteit met een rood gezicht aan om rauwe machinaties te ontketenen die een ceremoniële onderlaag krijgen door middel van grove composities, duistere drones, en verwrongen vocalizaties, alles gekarnd door de moerassige fuzz van verschillende bandrecorders. (kraak records)