Lydia Hannah Debeer

Weightless was created during Lydia Hannah's time as in-house-sound-artist at Fred&Ferry gallery. Drawing her inspiration from Zoro Feigl exhibition Sea Change, she composed a song that accompanied the works for one day only. We hear Lydia Hannah's voice surfing over the waves of an old out of tune harmonium.Weightless werd gemaakt tijdens Lydia Hannah's tijd als in-house-sound-artist bij Fred&Ferry galerie. Geïnspireerd door de Zoro Feigl tentoonstelling Sea Change, componeerde ze een lied dat de werken slechts één dag begeleidde. We horen Lydia Hannah's stem surfen op de golven van een oud harmonium dat uit de toon valt.


Weightless (3.41mins)Bio

Lydia Hannah Debeer (°1992) is a Belgian visual artist and musician. Her practice explores the spaces in between sound and image. She creates immersive landscapes through video, live and recorded soundscapes and music.

Lydia Hannah’s work subtly unravels the different layers of reality, slowly revealing the cyclical interplay between absence and presence. By inviting timeless emptiness into space, Lydia draws out the fragility of landscapes, images and sounds. Her work thereby mirrors the brittle duality of human existence, caught between the imaginary distance and the shapeless closeness of the real world. It lingers in the mind of the spectator, invoking the onlooker to be drawn after its estranging distance.

Debeer graduated Fine Arts in 2014 and obtained a postgraduate at the HISK in 2016. She was selected for two international exhibitions for Young Talent, Marres Currents #2 and New Now 2015 – Europes Emerging Arstists, and became a laureate of Art’ Contest 2016. She worked in the artist residencies of Hangar in Barcelona and Gasworks in London. In 2020, Debeer released her first album How to Scale a Mountain with the London-based label Bloxham Tapes.

Bio 

Lydia Hannah Debeer (°1992) is een Belgisch beeldend kunstenaar en muzikant. Haar praktijk verkent de ruimtes tussen beeld en geluid. Ze creëert meeslepende landschappen door middel van video, live en opgenomen soundscapes en muziek.

Lydia Hannah's werk ontrafelt op subtiele wijze de verschillende lagen van de werkelijkheid en onthult langzaam de cyclische wisselwerking tussen afwezigheid en aanwezigheid. Door tijdloze leegte in de ruimte uit te nodigen, haalt Lydia de fragiliteit van landschappen, beelden en geluiden naar boven. Haar werk weerspiegelt zo de broze dualiteit van het menselijk bestaan, gevangen tussen de imaginaire afstand en de vormloze nabijheid van de echte wereld. Het blijft hangen in de geest van de toeschouwer, roept de toeschouwer op om meegezogen te worden na de vervreemdende afstand.

Debeer studeerde in 2014 af in Fine Arts en behaalde in 2016 een postgraduaat aan het HISK. Ze werd geselecteerd voor twee internationale tentoonstellingen voor Jong Talent, Marres Currents #2 en New Now 2015 - Europes Emerging Arstists, en werd een laureaat van Art' Contest 2016. Ze werkte in de artist residencies van Hangar in Barcelona en Gasworks in Londen. In 2020 bracht Debeer haar eerste album How to Scale a Mountain uit bij het Londense label Bloxham Tapes.