Gijs Waterschoot with Rien Schellemans – gij zen rien

By diving into their archives of written exchanges and translations they created and activated an imaginary journey towards each other. This tape is a residue of their travels. As Vanda Chan was stranded between the two islands Poluwat and Pulap Atoll, gij zen rien try to hit shore in the distance that lies between the two of them. As time goes by they are blown off course and get adrift in an undiscovered spatial experience.

You’re listening to sounds from the Trans-Oceanic Library (Zeewire Surround).Door in hun archieven van geschreven uitwisselingen en vertalingen te duiken, creëerden en activeerden zij een denkbeeldige reis naar elkaar toe. Deze tape is een residu van hun reizen. Terwijl Vanda Chan strandde tussen de twee eilanden Poluwat en Pulap Atoll, probeerden gij zen rien aan land te raken in de verte die tussen hen beiden ligt. Naarmate de tijd verstrijkt worden ze uit koers geblazen en raken op drift in een onontdekte ruimtelijke ervaring.

Je luistert naar geluiden uit de Trans-Oceanic Library (Zeewire Surround).
We raken verzeild (60.00)Bio

Gijs Waterschoot (Soest (DE), 1990) and Rien Schellemans (Bruges (BE), 1994) met during their studies (In Situ³ and Sculpture respectively) at the Royal Academy of Fine Arts in Antwerp. In 2017 they started working together spontaneously. The output of their shared practice can be seen as a documentation of friendship. Since March 2020 Gijs has been living and working on the island of Syros, Greece. Rien recently moved to the vegetable region around Mechelen, Belgium. Up until today the two often operate as an artist duo and continue to explore their collaboration over a distance of some 3000 km. They do not necessarily work in or from the studio as a defined working space.

For the time being they share their studios in the form of mail orders, WeTransfers and long Skype calls. Their field of work encompasses an ever-expanding register that is not limited to the visual and focuses more and more on written and spoken word, sound, movement and the interaction between them and their environment.

Bio

Gijs Waterschoot (Soest (DE), 1990) en Rien Schellemans (Brugge (BE), 1994) leerden elkaar kennen tijdens hun studies (respectievelijk In Situ³ en Beeldhouwen) aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. In 2017 begonnen ze spontaan samen te werken. De output van hun gedeelde praktijk kan gezien worden als een documentatie van vriendschap. Sinds maart 2020 woont en werkt Gijs op het eiland Syros, Griekenland. Rien verhuisde onlangs naar de groenteregio rond Mechelen, België. Tot op vandaag opereren de twee vaak als kunstenaarsduo en blijven ze hun samenwerking onderzoeken over een afstand van zo'n 3000 km. Ze werken niet noodzakelijk in of vanuit het atelier als een afgebakende werkruimte.

Voorlopig delen ze hun ateliers in de vorm van mailorders, WeTransfers en lange Skype-gesprekken. Hun werkterrein omvat een zich steeds uitbreidend register dat zich niet beperkt tot het visuele en zich meer en meer richt op geschreven en gesproken woord, geluid, beweging en de interactie tussen hen en hun omgeving.