Willem Boel

I think the sound in the ‘Imagine it’s a Garden Shed’ video is a soundtrack to the super slow-motion destruction of all structures in the universe. The clicking of the wheel, the cracking of the maquette, the panting of the artist… As pulling forces push the structures flexibility to its boundary, you just know something has got to give. The clicking slows down, the panting get louder, the breaking of walls and structures sounds more intense. And then, a bang. Something broke, and the original pace is back. Until another climax. Until the end.

https://willemboel.be/work/imagine-it-s-a-garden-shed.htmlIk denk dat het geluid in de 'Imagine it's a Garden Shed' video een soundtrack is voor de super slow-motion vernietiging van alle structuren in het universum. Het klikken van het wiel, het kraken van de maquette, het gehijg van de kunstenaar... Terwijl de trekkrachten de flexibiliteit van de constructie naar de grens duwen, weet je gewoon dat er iets moet toegeven. Het klikken vertraagt, het hijgen wordt luider, het breken van muren en structuren klinkt intenser. En dan, een knal. Iets brak, en het oorspronkelijke tempo is terug. Tot een nieuwe climax. Tot het einde.
Imagine it’s a Garden Shed (7.29)Bio

Willem Boel is a Belgian artist who lives and works in Ghent. He graduated from LUCA School of Arts in 2009. Next to video, in situ, performance and two-dimensional work, the greater part of his work is three dimensional and very often large scale (outdoor) installations. Industrial iron or steel skeleton-like structures act as a carrier for visual information. The open structures are witnesses of a real or a given industrial history. They carry the marks and bruises of intensive labour and repetitive actions.

In 2015, Boel won the prestigious Grand Prix at the Salon de Montrouge after which he showed important in-situ work in Palais de Tokyo (Paris). In 2018 important exhibitions were at Museum M in Leuven and a solo exhibition in Loods 12 in Wetteren. The chef d’oeuvre ‘Sancho Don’t care #05’ a monumental installation of 11m by 9m has been shown in Latvia, Denmark, France and Belgium.

In 2019 he started working with Galeria Hilario Galguera in Mexico-City and Bruthausgallery in Waregem. During 2021 he has exhibited work in the Bruges Triennial, Artissima Torino (IT), Art Rotterdam (NL), Kunstverein Peschkenhaus Moers (DE).

The first monograph ‘Sancho Don’t Care’ will be released in November 2021 and is published by MER (Borgerhoff & Lamberigts).

Bio

Willem Boel is een Belgische kunstenaar die woont en werkt in Gent. Hij studeerde af aan LUCA School of Arts in 2009. Naast video, in situ, performance en tweedimensionaal werk, bestaat het grootste deel van zijn werk uit driedimensionale en heel vaak grootschalige (buiten)installaties. Industriële ijzeren of stalen skeletachtige structuren fungeren als drager voor visuele informatie. De open structuren zijn getuigen van een reële of een gegeven industriële geschiedenis. Ze dragen de sporen en blauwe plekken van intensieve arbeid en repeterende handelingen.

In 2015 won Boel de prestigieuze Grand Prix op de Salon de Montrouge waarna hij belangrijk in-situ werk toonde in Palais de Tokyo (Parijs). In 2018 waren belangrijke tentoonstellingen in Museum M in Leuven en een solotentoonstelling in Loods 12 in Wetteren. Het chef d'oeuvre 'Sancho Don't care #05' een monumentale installatie van 11m bij 9m was te zien in Letland, Denemarken, Frankrijk en België.

In 2019 begon hij samen te werken met Galeria Hilario Galguera in Mexico-Stad en galerie Bruthaus in Waregem. In 2021 heeft hij werk tentoongesteld in de Brugge Triënnale, Artissima Torino (IT), Art Rotterdam (NL), Kunstverein Peschkenhaus Moers (DE).

De eerste monografie 'Sancho Don't Care' komt uit in november 2021 en wordt uitgegeven door MER (Borgerhoff & Lamberigts).