aRzu saglam

About Fragile Ego’s

“Fragile Egos” is an ongoing sound research project with words and composition about the most vulnerable part of the human animal: the fragility of its ego.

The moment the ego gets hurt and how it deals with this pain, feels fear and is in need to self protect and becomes vicious because of all that.

The moment the ego feels unheard or disrespected and with what absurd velocity these emotional reactions can shoot and explode is fascinating to me.

‘Fragile Ego’s’ stories and situations are talking about facing intimidation, irritation and about the need for validation, about being heard or seen, or in the case of ‘words2water’ about disappearing.

With compositions, spoken word, images and objects I stage those dynamics, processes and conflicts, in sound compositions, animations and installation.

‘words2water’ credit’s:

Lukas de Clerck for his whistles from Ostende

Valentin Cernat for being part of the performance installation ‘de Observanten’ where this poem was born and some recordings used in the composition were made.Over Fragile Ego's

"Fragile Egos" is een doorlopend klankonderzoeks project met woord en compositie over het meest kwetsbare deel van het menselijk dier: de kwetsbaarheid van zijn ego.

Het moment dat het ego gekwetst wordt en hoe het omgaat met deze pijn, voelt angst en heeft behoefte aan zelfbescherming en wordt venijnig
als gevolg van dat alles.

Het moment dat het ego zich niet gehoord of niet gerespecteerd voelt en met welke absurde snelheid deze emotionele reacties kunnen schieten en exploderen is fascinerend voor mij.

De verhalen en situaties in 'Fragile Ego's' gaan over het geconfronteerd worden met intimidatie, irritatie en over de behoefte aan validatie, over gehoord of gezien worden, of in het geval van 'words2water' over verdwijnen.

Met composities, gesproken woord, beelden en objecten
ensceneer ik die dynamiek, processen en conflicten, in geluidscomposities,
animaties en installaties.

words2water' crediteert:

Lukas de Clerck voor zijn fluitjes uit Oostende

Valentin Cernat voor zijn deelname aan de performance installatie 'de Observanten' waar dit gedicht werd geboren en enkele opnames werden gemaakt die gebruikt werden in de compositie.


words2water - (5.04)Bio

I am an artist working in the mediums of sound art and sound design. I create audio visual projects, works in recording, composition and sound design. I studied anthropology, film studies and art history at the University of Zurich, then decided to shift towards a creative path.

In 2013, I graduated in Animation 2&3d from HSLU, Lucerne University of Applied Sciences and Arts and spent one year of my studies at MOME, Moholy-Nagy University of Art and Design, Budapest. I have since worked with several film makers as a sound designer and artist.

My works for filmmakers such as Claudius Gentinetta, Maï Calon, Eva Stotz, Lina Walde, Ezra Belgrado, Paola Cubillos and many more are screened internationally. In 2016, I was honoured with a “Best Animation-& Experimental Film” prize at Bamberger Kurzfilmtage for the animation work I did for Eva Stotz’s “One Million Steps”. In 2018, I graduated from EPAS (European Postgraduate in Art of Sound) at KASK Conservatorium.

My sound art works were shown in STUK, Leuven, Festivals such as November Music in Den Bosch, Wilde Westen in Kortrijk and la Semaine du son in Brussels. I have been an artist residence at Fijúk Art Center in Húsavík, Overtoon in Brussels, QO2 in Brussels, Kallio Kunsthalle in Helsinki and Musica in Neerpelt.

Ik ben een kunstenaar die werkt in de media van geluidskunst en
geluidsontwerp. Ik creëer audio visuele projecten, werk in opnames, compositie en geluidsontwerp. Ik heb antropologie, filmstudies en kunstgeschiedenis gestudeerd aan de Universiteit van Zürich, daarna besloot ik om een creatief pad in te slaan.

In 2013 studeerde ik af in Animatie 2&3d aan de HSLU, Luzern Universiteit voor Toegepaste Wetenschappen en Kunsten en bracht een jaar van mijn
studies aan MOME, Moholy-Nagy Universiteit voor Kunst en Design, Boedapest. Ik hebsindsdien met verschillende filmmakers samengewerkt als geluidsontwerper en kunstenaar.

Mijn werk voor filmmakers zoals Claudius Gentinetta, Maï Calon, Eva Stotz, Lina Walde, Ezra Belgrado, Paola Cubillos en vele anderen zijn internationaal vertoond. In 2016 werd ik vereerd met een "Beste Animatie-Experimentele Film" prijs bij de Bamberge Kurzfilmtage voor het animatiewerk dat ik deed voor Eva Stotz's "One Million Steps". In 2018 ben ik afgestudeerd aan EPAS (European Postgraduate in Art of Sound) aan het KASK Conservatorium.

Mijn geluidskunstwerken waren te zien in STUK Leuven, Festivals zoals November Music in Den Bosch, Wilde Westen in Kortrijk en la Semaine du son in Brussel. Ik was een kunstenaa residentie in Fijúk Art Center in Húsavík, Overtoon in Brussel, QO2 in Brussel, Kallio Kunsthalle in Helsinki en Musica in Neerpelt.